REDAKCJA

Redakcja

Sekretarz Sekcji Czasopisma Technicznego
Dorota Sapek, Politechnika Krakowska (dorota.sapek@pk.edu.pl)

Redaktor techniczny
Aleksandra Urzędowska, Politechnika Krakowska (aleksandra.urzedowska@pk.edu.pl)

Korekta
Małgorzata Sikora,Politechnika Krakowska (malgorzata.sikora@pk.edu.pl)

Language Editor
Timothy Churcher, Big Picture

Skład komputerowy
Anna Basista, Politechnika Krakowska
Małgorzata Murat-Drożyńska, Politechnika Krakowska

Redakcja merytoryczna:

Redaktor Naczelny
Jacek Pietraszek, Politechnika Krakowska (jacek.pietraszek@pk.edu.pl)

Redaktorzy serii:
Architektura i Planowanie Urbanistyczne: Mateusz Gyurkovich, Politechnika Krakowska
Chemia: Radomir Jasiński, Politechnika Krakowska
Budownictwo: Andrzej Winnicki, Politechnika Krakowska
Informatyka i Matematyka: Paweł Pławiak, Politechnika Krakowska
Inżynieria Elektryczna i Automatyka: Dariusz Borkowski, Politechnika Krakowska
Inżynieria Środowiska i Energetyka: Michał Zielina, Politechnika Krakowska
Inżynieria Materiałowa i Fizyka: Stanisław Kuciel, Politechnika Krakowska
Mechanika: Stanisław Młynarski, Politechnika Krakowska