O NAS

Czasopismo Techniczne to czasopismo naukowe o międzynarodowym zasięgu, które publikuje wysokiej jakości artykuły stanowiące wyniki badań pracowników jednostek naukowych. Czasopismo zostało utworzone na Politechnice Lwowskiej w 1883 r. Od 1946 r. tradycję wydawniczą czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.

Od 2013 r. Czasopismo Techniczne jest wydawane wyłącznie w języku angielskim. Wszystkie artykuły są publikowane w otwartym dostępie. Szególny nacisk kładzie się na oryginalne wyniki badań naukowych, które mają znaczenie międzynarodowe.

Celem Czasopisma Technicznego jest przede wszystkim umożliwienie pracownikom naukowym upowszechnienie oryginalnych badań naukowych oraz prezentacja i promocja ich osiągnięć na arenie międzynarodowej. Ideą jest stworzenie przestrzeni naukowej do wymiany doświadczeń oraz udostępnienie najnowszych wyników badań inżynierom, realizującym prezentowane zagadnienia w praktyce. Aby lepiej kierować tym rozwojem i zapewnić międzynarodową platformę wymiany doświadczeń inżynierskich, Czasopismo Techniczne współpracuje ze światowej sławy ekspertami i naukowcami. Za wysoki poziom naukowy artykułów odpowiada Rada Naukowa, w skład której wchodzą wybitni specjaliści. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza macierzystej instytucji autora, w tym jednego afiliowanego za granicą. Treść każdego artykułu jest dodatkowo sprawdzana językowo przez native speakera.

Publikujemy artykuły z zakresu nauk technicznych i ścisłych, dlatego skupiamy się na aspektach: architektury i urbanistyki, automatyki i robotyki, inżynierii biomedycznej, budowy i eksploatacji maszyn, budownictwa, elektroniki i elektrotechniki, energetyki, fizyki, informatyki , inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, matematyki, mechaniki, technologii chemicznej i transportu.